მიტანის სერვისი თბილისის მასშტაბით

ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ რომ

• ხართ სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოთ ვებგვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი გადახდები.

• დაიცავთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს.

• წარმოადგენთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულად და ზუსტად, რათა ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით.

• მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ ნებისმიერ მესამე პირს თქვენი გვერდის უსაფრთხოების ანგარიშებს, რათა დაცული იყოს თქვენი პირადი ანგარიშის ინფორმაცია.

• დაიცავთ საავტორო და ინტელექტუალურ უფლებებს, არ განახორციელებთ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის.

• არ გაასაღებთ თავს სხვა მომხმარებლად ან არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და გვერდს.

• არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც მიმართულია სხვა მომხმარებლის პირადი და კონფიდენციალური ინფორმაციის, მათ შორის ანგარიშის უსაფრთხოების კოდების გაგებისაკენ და სხვა მომხმარებლის პირადი აქტივის განკარგვისაკენ.

• არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით, ამ ხელშეკრულებითა და მსგავსი ვებგვერდების საშუალებით მომსახურების მიღებისათვის დამკვიდრებული წესებით.

• არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.

ნივთის დაბრუნების წესი:

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება თუ:

• მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე გამოსახულ ნივთს;

• მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას;

• ნივთი დაზიანდება შეკვეთიდან ჩაბარებამდე;

• ნივთს აღმოაჩნდება ქახნული წუნი;

 • შეცდომით მოგივიდათ სხვა პროდუქტი.

სხვა დანარჩენ მოცემულობაში, ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ნივთის ტრანსპორტირების ხარჯები.

თუ თქვენს მიერ დაბრუნებული შეკვეთა შეესაბამება ჩვენს ჩამონათვალში მოცემულ მიზეზებს, თანხა დაგიბრუნდებათ განაცხადის დაკმაყოფილებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში იმავე საბანკო ანგარიშზე (ბარათზე), რომლითაც განახორციელეთ გადახდა.

კომპანიას უფლება აქვს უარი განაცხადოს ნივთის დაბრუნებაზე მომხმარებლის კეთილსინდისიერებაში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში.

პროდუქტის მიწოდება:

ჩვენი მაღაზია გთავაზობთ პროდუქტის მიწოდებას საქართველოს ნებისმიერი ტერიტორიაზე. ჩვენ ვთანამშრომლობ საქართველოში მოქმედ მსხვილ გადამზიდავ კომპანიასთან როგორიც არის დი ეიჩ ელი

შეძენილი ნივთის მიწოდება შესაძლებელია როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში.

მიწოდება თბილისში

მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება მიწოდების ადგილის მიხედვით. ტარიფის დაანგარიშება ხორციელდება ავტომატურად ვებ გვერდის მიერ.

 • გაფორმებული შეკვეთის მიწოდება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღის ბოლომდე.
 • პარასკევს განხორციელებული შეკვეთის მიტანა განხორციელდება მაქსიმუმ მომდევნო კვირის პირველ სამუშაო დღემდე.
 • შესაძლებელია შეკვეთის დაჩქარება, რისთვისაც უნდა დაუკავშირდეთ ოპერატორს.
 • რეგიონებში ნივთის მიწოდება განხორციელდება მაქსიმუმ 3 -5 სამუშაო დღის ვადაში.
 • შეკვეთის გაფორმებისას აუცილებელია მომხმარებელმა ზუსტად მიუთითოს მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი. ნებისმიერი ტიპის ცვლილების შეტანის შემთხვევაში აუცილებელია, ამის შესახებ ეცნობოს მაღაზიას.
 • საკურიერო მომსახურება გულისხმობს, პროდუქციის ადგილზე მიტანას.
 • შეკვეთის მიღებისას მომხმარებელი ვალდებულია კარგად გადაამოწმოს მიღებული ამანათი და პროდუქციის ჩაბარება დაადასტუროს ხელმოწერით.
 • პროდუქტის მიღება-ჩაბარების დროს მომხმარებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ კურიერმა გადასცა ყველა აუცილებელი საბუთი.
 • ნებისმიერი ტიპის პრობლემის ან ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს კურიერის გაშვებამდე და დეტალურად აუხსნას არსებული პრობლემა.
 • იმ შეთხვევაში თუ პროდუქციის გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, მაშინ გადასაცვლელი პროდუქტის ჩვენს საწყობში დაბრუნებაზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კლიენტს.
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროდუქტის გაგზავნამდე მისი დათვალიერება და შემოწმება ხორციელდება ჩვენი შესაბამისი სამსახურის მიერ.

მაღაზია იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას საიტზე ნებისმიერი ინფორმაციის, ფასების, შესყიდვის პირობების, მიტანის, მომსახურების პირობების, წაშლის ან დამატების თაობაზე კომპანიის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ასევე შეცვალოს ან გააუქმოს ყველა პირობა საქონლის შესყიდვასა და მომსახურებაზე.

თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შეცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენ ამ ინფორმაციას გამოვაქვეყნებთ ჩვენს ვებ გვერდზე ან განვაახლებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნების თარიღს.