მიტანის სერვისი თბილისის მასშტაბით

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება თუ:

  • მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე გამოსახულ ნივთს

  • მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას

  • ნივთი დაზიანდება შეკვეთიდან ჩაბარებამდე

  • ნივთს აღმოაჩნდება ქახნული წუნი

  • შეცდომით მოგივიდათ სხვა პროდუქტი

სხვა დანარჩენ მოცემულობაში, ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ნივთის ტრანსპორტირების ხარჯები.თუ თქვენს მიერ დაბრუნებული შეკვეთა შეესაბამება ჩვენს ჩამონათვალში მოცემულ მიზეზებს, თანხა დაგიბრუნდებათ განაცხადის დაკმაყოფილებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში იმავე საბანკო ანგარიშზე (ბარათზე), რომლითაც განახორციელეთ გადახდა. კომპანიას უფლება აქვს უარი განაცხადოს ნივთის დაბრუნებაზე მომხმარებლის კეთილსინდისიერებაში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში.